POLSKI ADWOKAT – MICHAŁ ŁOBODA

prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie i Łodzi,

świadczący kompleksowe usługi prawne na obszarze całej Polski

przed Sądami Powszechnymi i Sądem Najwyższym

na rzecz osób fizycznych i firm.

 

   ZAKRES  USŁUG   dla  osób  mieszkających  poza  granicami  Polski:

 

* Prawo karne, prawo drogowe, wypadki drogowe (obrona w postępowaniu przygotowawczym przed Sądem), występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, sprawy karno-skarbowe, wnioski dowodowe, pisma procesowe, apelacje karne;

* Prawo cywilne, spadkowe, rozwody, separacje, podział majątku, alimenty, ustalenie praw rodzicielskich, zabezpieczenie i ustalenie ojcostwa;

* Prawo administracyjne, lokalowe;

* Prawo autorskie (sprawy o wynagrodzenie autorskie, wynalazki);

* Prawo prasowe (sprostowanie do treści publikowanych);

* Odzyskiwanie wywłaszczonych nieruchomości, wszelkie inne sprawy dotyczące nieruchomości;

* Odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadki drogowe, komunikacyjne, OC, błędy lekarskie, odszkodowania od szpitali za błędy medyczne;

* Ochrona dóbr osobistych;

* Wycena szkód komunikacyjnych i kalkulacja napraw;

* Rekonstrukcja wypadków drogowych i kolizji na potrzeby postępowań sądowych;

* Czyszczenie złej historii w BIK, BIG i KRD;

* Windykacja, odzyskiwanie należności pieniężnych na każdym etapie postępowania sprawy;

* Sporządzenie pism procesowych, apelacji i zażaleń;

* Reprezentacja Klienta w Sądach na obszarze całej Polski;

* Osobiste porady prawne bądź drogą e-mail lub poprzez skype;

* Współpraca z licencjonowanym Detektywem, Notariuszem, Rzeczoznawcą majątkowym, Lekarzem oceniającym uszczerbek na zdrowiu przed zgłoszeniem szkody i wniesieniem sprawy do Sądu.

 

    ZAPRASZAMY   do   korzystania   z   naszych   USŁUG!

 

 

 

Adres

Nasz adres:

Canada, ON Ottawa

GPS:

45.4215296, -75.6971931